Sreda, 19. junija 2024, 6.21

Pravna obvestila

Avtorske pravice (angl. Copyright)

Brez pisnega dovoljenja izdajateljice elektronskega medija revijaevropa.si oz. spletne različice revije Evropa družbe Megamoment ni dovoljena objava, zbiranje, distribuiranje oziroma reproduciranje vsebin teh spletnih strani ali kakršna koli drugačna javna uporaba, javno izvajanje oz. prenašanje. 

V skladu z veljavnimi predpisi o varovanju avtorskih pravic je prepovedano kakršno koli objavljanje ali reproduciranje teh vsebin (besedil, fotografij, slik, preglednic ipd.) na drugih spletnih straneh ali portalih, v knjigah ali drugih publikacijah, pomnilniških nosilcih (npr. CD-jih, DVD-jih, USB-ključih) ipd., delno ali v celoti. Vse fotografije so pravno regulirane z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Vsak metnik fotografske oz. slikovne avtorske pravice in druge s tem povezane pravice intelektualne lastnine v mediju je v članku naveden poleg ikone fotokamere.

Izdajatelj izključno na podlagi pisne prošnje za objavo in pisnega dovoljenja izdajatelja lahko dovoli objavo naslova ali podnaslova članka in enega odstavka besedila, pod naslednjimi pogoji:

1. Na mestu objave (naslova ali podnaslova članka in enega odstavka besedila) mora biti naveden natančen vir, in sicer ime in priimek avtorja (če je ta znan) ter ime elektronskega medija.

2. Na mestu objave (naslova ali podnaslova članka in enega odstavka besedila) mora biti objavljena povezava k izvirniku na spletno stran medija www.revijaevropa.si. Objava samo z navedbo imena medija je nepopolna in ni dovoljena.


Odškodninska odgovornost v primeru kršitve avtorskih pravic medija oz. izdajateljice medija

Oseba (fizična ali pravna), ki kakorkoli krši ali ravna v nasprotju s pravnim redom oz. z veljavnimi določili avtorskega prava v Republiki Sloveniji, za nastale posledice odgovarja odškodninsko in drugače.

© Megamoment, d. o. o. Vse pravice pridržane.